Hestia

Programma voor het bereiden van medicijnen en vitamine preparaten en alles waar het van belang is om met protocollen te werken. Van grondstof tot eindproduct. Geschikt voor de apotheek tot aan grotere producties. Met volledig voorraad beheer


ThemisPharma, software voor meer dan wegen alleen.

wegenkl
coatkl
tabletkl

ThemisPharma is in gebruik voor het bereiden o.a. van (dier)medicijnen, vitaminepreparaten en voedingssupplementen. Door een weegschaal aan de software te koppelen is de kans op weegfouten, door de controle met de computer, minimaal. Het wegen een belangrijk deel van het proces en de software en met ThemisPharma is het weegproces eenvoudiger en beter te controleren. ThemisPharma veel meer dan een weegprogramma. Door het hele bereiding proces in ThemisPharma in te voeren is er een constante controle, vanaf binnenkomst van grondstof tot aan het eindproduct. Met de rapportage mogelijkheden is er dan ook volledige traceerbaarheid van grondstof tot eindproduct en afnemer. Door de logische opbouw, ontworpen met eindgebruikers en GMP adviseur, is het eenvoudig om met ThemisPharma te werken. Nieuwe medewerkers kunnen dan ook zeer snel met de software aan de slag.

ThemisPharma kan overal gebruikt worden waar wegen, procescontrole en traceerbaarheid van belang zijn.

Het is in ThemisPharma zeer eenvoudig om een bereiding aan te maken. Na het invoeren van diverse standaard gegevens, zoals b.v. grondstoffen en artikelen maakt u een eindproduct aan. Hierin worden de basis gegevens gezet die nodig zijn om het eindproduct te maken.

eindprodstandaardk
eindprodstofkl

Definieer op eenvoudige wijze uw eindproduct en geeft de stoffen aan die voor een bepaalde hoeveelheid nodig zijn. In het bovenstaande voorbeeld staan de gegevens om 1 capsule aan te maken.


Eindprodberresultkl

Bij de bereiding geeft u hier het aantal capsules op. ThemisPharma zal dan de benodigde gewichten uit rekenen en indien nodig de regels splitsen. Na het opgeven van de te gebruiken voorraad kan ThemisPharma het gewicht indien nog herbereken. Dit kan zijn door opgave van I.U. waarden of het werken met percentages.


Eindprodberresultkl

Bij het blad realisatie ziet u, indien bij de voorraad de inkoop prijs is opgegeven, de kosten van de gebruikte grondstoffen en artikelen voor deze bereiding.